Lakimies Johanna Korpi

Haastateltava:

Johanna Korpi

Lakimies
Metsähallitus

Johanna Korpi työskentelee Metsähallituksessa lakimiehenä. Hänen erikoisalana on ympäristöoikeus. Johanna opiskeli oikeustieteitä Turun yliopistossa. Metsähallituksessa lakimies on mukana erilaisissa sopimushankkeissa, projekteissa joissa tarvitaan oikeudellista neuvontaa.

Ympäristöoikeuden asiantuntijana Johanna auttaa työssään Metsähallituksen työntekijöitä ympäristölainsäädäntöön liittyvissä asioissa ja vastaa myös talon ympäristölainsäädäntöviestinnästä.

Johanna on ehtinyt urallaan tehdä monenlaisia töitä tutkimuksesta pestiin asianajotoimistossa. Metsähallituksessa hän kokee pääsevänsä vaikuttamaan osallistumaan asioihin jotka ovat hänen erityisalaansa. Hänen työnsä auttaa toisia onnistumaan omassa työssään.

Paitsi työn ja koulutuksen kautta, metsä on Johannalle tärkeä myös vapaa-aikana. Hän on kotoisin maaseudulta, on itsekin nykyään metsänomistaja ja on osallistunut pienestä pitäen erilaisiin metsänhoitotöihin.

Miten sinun työsi pelastaa maailman? ”Olen kiinnostunut ympäristöaikeudesta ja tämän työn kautta saan olla mukana opastamassa metsäalan toimijoita ympäristöasioissa ja erilaisissa luonnonvarojen käyttöön liittyvissä toiminnoissa.”

Takaisin listaukseen