Metsuri Toni Berndtson

Haastateltava:

Toni Berndtson

Metsuri

Tavallisesta metsuri-stereotypiasta poiketen, Toni Berndtson ei ole ”maalainen”, eikä hän myöskään asu tai työskentele maaseudulla. Toni tekee metsänhoitotöitä Helsingin kaupungin omistamissa metsissä.

Metsätöiden lisäksi Tonin työhön kuuluu huonokuntoisten ja vaarallisten puiden poistoa piha-alueilta. Metsässä oleminen ja liikkuminen ovat olleet aina tärkeitä Tonille ja osa kipinästä lähteä metsäalalle lienee tullut verenperintönä metsänhoitaja-ukilta.

Metsurin opinnot kestävät ylioppilaspohjalta kaksi vuotta ja suoraan peruskoulun jälkeen metsuriksi kouluttautuvalta ne vievät kolme vuotta.

Kaupungilla on paljon metsiä ja kaupunkimetsurina Brendtson pääsee työssään näkemään koko erilaisten ja eri ikäisten metsien kirjon istutuksesta aina päätehakkuuseen asti. Tylsää töissä ei tule, kun jokainen päivä on erilainen.

Ammattitaitoista työporukkaa yhdistää ulkoilmahenkisyys ja ilo metsässä työskentelyä kohtaan. Toni suosittelee metsurin ammattia tyypille joka ”ei pelkää olosuhteita ja uskaltaa vähän liata käsiäänkin. Naisiakin on metsureina.”

Miten sinun työsi pelastaa maailman? ”Puu kerrallaan”

Takaisin listaukseen