Puunostaja Johan Korenius

Haastateltava:

Johan Korenius

Puunostaja
UPM

Johan työskentelee UPM-Kymmenellä puunhankinnassa. Hänen käsissään on se, että metsäkoneet tekevät hakkuita oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Työssään Johan ostaa puuta ja myy metsänhoitotöitä ja muita metsäpalveluita. Hän tapaa paljon ihmisiä ja saa liikkua luonnossa.

Johanille metsä on ollut aina lähellä sydäntä. Vaikka hän ennen nykyistä työtään on ehtinyt työskennellä mm. LVI-asentajana veti metsät kuitenkin puoleensa ja uuteen opinahjoon asti.

Koulutukseltan Johan oli ensin metsämekaanikko ja opiskeli sen jälkeen metsätalousinsinööriksi. Metsätalousinsinöörin opinnot ruotsinkielisessä Yrkehögsskolan Noviassa kestivät neljä vuotta. Opiskeluaikaan sisältyi puolen vuoden harjoittelu oman alan yrityksessä ja metsätalouden sivussa sai sivuaineena opiskella paljon muutakin kuin pelkkää metsäasiaa.

Miten sinun työsi pelastaa maailman? ”Ehkä se on parempi, että otetaan ne puut täältä Suomesta missä me istutetaan uutta puustoa, kun et ne otetaan jostain muualta missä ehkä aavikko kasvaa.”

Takaisin listaukseen