Toiminnanjohtaja Jari Yli-Talonen

Haastateltava:

Jari Yli-Talonen

Toiminnanjohtaja
Metsänhoitoyhdistys

Jari työskentelee toiminnanjohtajana Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeessä. Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien oma organisaatio joka valvoo heidän etujaan ja hoitaa heidän tavoitteitaan metsässä. Koulutukseltaan Jari on metsätalousinsinööri. Opinnot veivät taannoin 80-luvulla viisi vuotta joihin sisältyi myös harjoittelua alan yrityksessä.

Jari pitää työtään erittäin mielenkiintoisena. ”Käytännössähän tämä on jatkuvaa ihmisten kanssa työskentelyä, palaveria ja kehittämistä, yhdessä miettimistä. Sitten sitä saa palautetta suuntaa jos toiseenkin” hän kuvailee työtään.

Kun Jarilta kysytään millainen maailma olisi ilman metsiä hän vastaa: ”Puhutaan, että metsät ovat maailman keuhkot, mutta samalla ne ovat myös sielu. Jos mietitään mitä kaikkea Suomessakin ihmiset saavat metsästä: materiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi myös henkistä hyvinvointia. Metsät ovat maailman sielu ja niistä pitää pitää myös sen mukaista huolta.”

Miten sinun työsi pelastaa maailman? ”Tässä työssä pelastus tulee sitä kautta, että metsän omistajille kerrotaan heidän metsiensä mahdollisuuksista. He hoitavat ja hakkaavat metsiä, sitä kautta parantavat metsien hyvinvointia, kasvua ja tuottavat energiaa ja taloudellista hyvintvointia. Me annetaan siis erilaisia neuvoja metsänomistajille mitä kaikkea metsissä voisi tehdä tai olla tekemättä.”

Takaisin listaukseen