Tutkija Tiina Rajala

Haastateltava:

Tiina Rajala

Tutkija
Metsäntutkimuslaitos

Tiina työskentelee Metsäntutkimuslaitoksella. Työkseen hän tutkii lahottajasieniä. Tiina on opiskellut ympäristöekologiaa ja mikrobiologiaa. Maisteriopintojen jälkeen hän jatkoi vielä opintoja ja väitteli filosofian tohtoriksi mikrobiologian alalta.

Tutkijan työ on Tiinan mukaan monipuolista. Työpäivä saattaa kulua toisinaan kokonaan laboratoriossa, toisaalta tuloksia analysoidaan tietokoneella. Tiina pääsee työssään myös metsään. ”Näytteitä haetaan metsästä, eli mun omassa työssäni me tutkitaan lahottajasieniä ja käydään metsässä hakemassa niitä lahopuunäytteitä.”

Tutkijan työssä tehdään ensin tutkimussuunnitelma tutkimusryhmässä. Sitten puurretaan tutkimuskysymyksen vastauksen löytämiseksi viikkoja, kuukausia tai joskus jopa vuosia. Tehdään kokeita, saadaan tuloksia joita analysoidaan ja lopulta saadaan vastaus kulloiseenkin kysymykseen. Työ on Tiinan mielestä todella mielenkiintoista.

”Suosittelisin tutkijan työtä ihmisille jotka ovat kekseliäitä ja ahkeria ja pystyvät tekemään töitä ryhmässä. Harva tutkija tekee enää työtään yksin, tutkimusta tehdään yleensä aina ryhmissä. Sinnikäs pitää olla myös ja pitkäjänteinen” kertooTiina, kun häneltä kysytään millaiselle ihmiselle tutkijan työ voisi hänen mielestään sopia.

Miten sinun työsi pelastaa maailman? ”Minun työni edesauttaa ymmärtämään paremmin sitä miten luonnossa eläimet ja kasvit, koko ekosysteemi yhdessä toimii.”

Takaisin listaukseen