Kemian-, bio- ja materiaalitekniikkan diplomi-insinööri

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kemian- , bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmaan kuuluu biotekniikka, biomassan jalostustekniikka, prosessitekniikka ja kuitu- ja polymeeritekniikka sekä biomateriaalit ja –systeemit.

Koulutusohjelma tarjoaa tulevaisuuden kannalta olennaista osaamista ja hyvät näkymät alalle, jossa kysyntä tulee kasvamaan hurjasti niin Suomessa kuin ulkomailla. Koulutusohjelma keskittyy uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön kehittämiseen ja ymmärtämiseen.

Opiskelija voi erikoistua opinnoissaan biomassan jalostustekniikkaan, joissa biomassasta, esimerkiksi puusta, tuotetaan paperia, kartonkia, energiaa, kemikaaleja ja luonnonkuituja. Koulutus luo valmiuksia uusien biojalostamoprosessien ja -tuotteiden kehittämiseen. Opiskelija voi erikoistua myös uusiutuviin materiaaleihin tai kuitutuotteisiin. joiden osaajat tuntevat paperi – ja pakkaus tai puutuotteet ja osaavat kehittää niitä entistä paremmiksi.

Jos haluat tietää lisää:

Käy katsomassa kartalta tarkemmin, missä voit opiskella tähän ammattiin ja vieraile samalla oppilaitosten verkkosivuilla!

Koulutuspaikat

Aalto yliopisto
Kemistintie 1
02150 Espoo

Takaisin koulutuspaikkahakuun