Energiatekniikan insinööri

Energiatekniikan insinööri hallitsee voimalaitosten prosessit ja tuntee niiden ympäristövaikutukset. Töitä löytyy markkinoinnin, käytönvalvonnan ja kunnossapidon parista. Työnantaja voi olla esimerkiksi voimalaitos, energiayhtiö tai energia-alan laitteita valmistava yritys.

Koulutus antaa vankan teoriapohjan ja käytännön valmiudet sellaisiin tehtäviin, jotka liittyvät energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Koulutus antaa valmiudet myös ympäristövaikutusten hallintaan, energialiiketoimintaan sekä johtamiseen ja markkinointiin. Säästöt, päästöt, rakennusten energiankäyttö, uusiutuvat energialähteet, ydinenergian rakentaminen ja turvallisuus, tuulienergia, voimaprosessit ja ympäristövaikutukset ovat kaikki energiaosaajan työsarkaa.

Bioenergiaan voi erikoistua Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Kotkassa, Savonian ammattikorkeakoulussa Varkaudessa ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan koulutusohjelmassa.

Jos haluat tietää lisää:

Käy katsomassa kartalta tarkemmin, missä voit opiskella tähän ammattiin ja vieraile samalla oppilaitosten verkkosivuilla!

Koulutuspaikat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk
Pääskysentie 1
48220, Kotka

Takaisin koulutuspaikkahakuun