Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinööri hallitsee metsän koko tuotantoketjun. Hän tuntee metsien hoidon ja puunhankinnan, tietää minkälaisia tuotteita puusta voidaan valmistaa ja miten niitä markkinoidaan. Perusosaamiseen kuuluu myös vankka ympäristöosaaminen. Metsätalousinsinööriksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea. Koulutukseen sisältyy luentoja, harjoituksia ja maasto-opetusta.

Metsätalousinsinöörit voivat toimia esimerkiksi metsäsuunnittelijoina, metsänhoidon neuvojina, opettajina sekä metsätaloustuotteiden, metsäkoneiden ja metsänhoitopalveluiden markkinoijina. Lisäksi puunhankinnan eri tehtävät, kuten osto, korjuu ja logistiikka, työllistävät metsätalousinsinöörejä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet työskennellä yrittäjänä tai kansainvälisissä tehtävissä. Iso osa metsätalousinsinöörin työajasta kuluu tapaamisissa.

Metsätalousinsinööri voi esimerkiksi kouluttaa metsänomistajia tai tehdä heidän kanssaan puukauppaa, ohjata metsäkoneenkuljettajien työtä, opettaa koululaisia tai markkinoida metsäkoneita toisiin maihin. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat siis eduksi. Työ sisältää usein myös metsässä liikkumista sekä erilaisten tietokoneohjelmien ja teknisten laitteiden käyttöä.

Metsätalousinsinöörin työ sopii hyvin erilaisille ihmisille, sillä työtehtävät ovat moninaisia. Kiinnostuksen kohteita voivat olla esimerkiksi matematiikka, tietotekniikka, ympäristö, logistiikka, liiketoiminta, koulutus, tekniikka, viestintä tai markkinointi.

Jos haluat tietää lisää:

Käy katsomassa kartalta tarkemmin, missä voit opiskella tähän ammattiin ja vieraile samalla oppilaitosten verkkosivuilla!

Koulutuspaikat

Hämeen Ammattikorkeakoulu
Saarelantie 1
16970, Evo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Patteristonkatu 3
50100, Mikkeli

Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3
80200, Joensuu

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11
96300, Rovaniemi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520, Tampere

Yrkehögskolan Novia
Raseborgsvägen 9
10600, Tammisaari

Takaisin koulutuspaikkahakuun