Prosessitekniikan diplomi-insinööri

Prosessitekniikassa valmistetaan raaka-aineista tuotteita. Tänä päivänä metsäteollisuuden merkittävimpiä prosesseja ovat paperin- ja sellunvalmistus. Ajankohtaisena kehitystyön tavoitteena on kotimaisen puun kokonaishyödyntäminen kemianteollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden raaka-ainelähteenä.

Prosessitekniikan diplomi-insinööri taas tuntee teollisuusprosessien turvallisuuden, ympäristövaikutukset ja taloudelliset lainalaisuudet. Työ voi liittyä prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen, laadun ja tehokkuuden parantamiseen, tuotteiden markkinointiin tai ympäristöongelmien minimoimiseen.

Alan ammattilaisille löytyy töitä prosessiteollisuuden tutkimus-, suunnittelu-, ja johtotehtävistä. Insinöörin vastuulla voi olla tehdasosaston tai tehtaan toiminta, käyttö ja kannattavuus. Ura voi viedä myös asiantuntijatehtäviin elinkeino- ja ympäristöhallintoon tai opetusalalle.

Suomen teollisuuden vientivetoisuudesta johtuen jo insinöörin koulutus antaa valmiudet kansainväliseen työskentelyyn. Työssä vaaditaan kykyä toimia erilaisissa kulttuureissa ja erilaisista ihmisistä koostuvissa tiimeissä. Työtehtävät edellyttävät sekä teknistä että taloudellista ajattelua. Myös valmius päätöksentekoon ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun edesauttavat työssä onnistumista.

Jos haluat tietää lisää:

Käy katsomassa kartalta tarkemmin, missä voit opiskella tähän ammattiin ja vieraile samalla oppilaitosten verkkosivuilla!

Koulutuspaikat

Oulun yliopisto
Pentti Kaiteran katu 1
90570, Oulu

Takaisin koulutuspaikkahakuun