tuotantoketjun

Tuotantoketjulla tarkoitetaan erilaisten työvaiheiden jatkumoa, joissa raaka-aine, esimerkiksi puu, kerätään ensin metsästä ja muokataan vaihe vaiheelta tuotteeksi. Ketjuun mahtuu erilaisia työvaiheita ja niitä suorittavia ammattilaisia.