vuorotyönä

Vuorotyössä työvuorot vaihtuvat säännöllisesti. Yleensä vuorotyötä tehdään kahdessa tai kolmessa vuorossa. Kahdessa vuorossa vuorot jakautuvat esimerkiksi klo 06-14 ja 14-22. Näiden lisäksi voi vielä olla kolmantena vuorona yövuoro.