ympäristöystävällisen metsienkäsittelyn

Luonnon monimuotoisuutta huomioidaan hakkuualueilla monin eri tavoin. Metsäkoneen kuljettaja tekee ratkaistu säästettävistä puista, kiertää maahan kaatuneet lahopuut, tekee tekopökkelöitä eli nopeasti lahoavia puita kaatamalla joistain puista vain latvan ja jättäen ison osan runkoa pystyyn. Lisäksi säästetään säästää esimerkiksi riistatiheiköitä, joissa eläinten ja lintujen on hyvä majailla.  Metsissä tehtävät hakkuut on suositeltavaa suunnitella ja toteuttaa niin, että monimuotoisuudelle tärkeät kohteet ja rakennepiirteet, kuten järeä lahopuusto, säilyvät tai niiden määrä jopa kasvaa. Lisää aiheesta voit lukea esimerkiksi Tapion Metsänhoidon suosituksista.