Materiaalit

Nuorten metsäbarometrin tulokset 2022

Suomalaisten nuorten suhtautuminen metsän hyödyntämiseen on aiempaa myönteisempää, mutta ympäristöstä huolehtimiselle annetaan samalla entistä suurempi painoarvo, ilmenee uudesta Nuorten metsäbarometristä.

Barometrin on tehnyt Taloustutkimus Suomen Metsäyhdistyksen tilauksesta. Tutkimuksessa haastateltiin 506 nuorta, jotka ovat iältään 15–25-vuotiaita. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 4,5 prosenttia.

 


Nuorten metsäbarometrin rahoittivat Aili ja Yrjö Rasin säätiö sekä Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Metsämiesten Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Tiedostot