Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 8

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 8 vuonna 1999 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Risto Ihamuotila: Esipuhe: Suomi, tulevaisuudenkin metsävaltio
Heikki Juslin: Tervetuloa: Oikeus metsien talouskäyttöön
Satu Hassi: Päättäjien 8:n Metsäakatemian avaus
Raimo Alén: Tervaisen perinteen jäljillä – puun kemianteolliset mahdollisuudet
Timo Relander: Suomalainen yhteiskunta murroksessa: Metsäsektorin kehityssuuntia
Pekka Kivelä: Metsäsektorin yhteiskuntasuhteet globaalien muutosten virrassa
Petri Vasara: ”Tekijä X” ja metsäteollisuus
Annukka Leppänen-Turkula: Materiaalikilpailu pakkausteollisuudessa
Matti Laitinen: Metsäteollisuus Etelä-Karjalassa
Jouni J. Särkijärvi: Puurakentamisen yhteiskunnalliset pullonkaulat
Mauri Saarelainen: Hirsitalorakentaminen vientituotteena ja tuottajaverkostona
Kurssilla keskusteltua: Laudasta lattiaksi
Kurssilla keskusteltua: Metsäklusteri ja osaaminen kestävänä tuotannontekijänä
Leo Erlund: Ympäristönäkökohtien vaikutus puunkorjuun tehokkuuteen
Pertti Lipponen: Kuinka puu saadaan tehtaalle?
Sakari Virtanen: Metsäviestinnän haaste Karjalan tasavallassa
Jääskeläinen, Ovaskainen & Pölkki: Vuoropuhelu: Metsään piirretty raja: tuontipuu ja metsäyhteistyö rajan yli
Pertti Siilahti: Kansalaisjärjestöjen kestävän metsien käytön ja suojelun ohjelma Karjalan Kannaksella
Kurssilla keskusteltua: Sertifionti
Kurssilla keskusteltua: Tuontipuu – hyvästä vai pahasta
Risto Päivinen: Euroopan rooli globaalilla metsäsektorilla ja Suomen rooli Euroopassa
Reino Uronen: Suomen metsäpolitiikka pitkän linjan kehityskaarena
Jan Heino: Lyhyt metsäpoliittinen katsaus
Kurssilla keskusteltua: KMO:n perusta
Olavi Peltola: Metsänomistuksen yhteiskunnalliset raamit vuosituhannen vaihteessa
Kari Mielikäinen: Metsäsuunnittelu metsien käytön perustana
Pekka Vainikka & Timo Weckroth: Metsänomistajan palveluksessa: metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistys
Osanottajien roolipeli: Kuka auttaisi Viiviä?
Kaija Eisto: Metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa
Timo Helle & Pekka Karoniemi: Karhut ja kansalaiset – Yhteiselon avaimet
Timo Tanninen: Metsien suojelun keinot ja niiden kehittäminen
Tuula Tanska & Eeva-Liisa Kauppi: Rantojen suojelu ja rantarakentaminen
Kurssilla keskusteltua: Luonnonsuojelussa uusia asioita ja asenteita

Tiedostot

Julkaisuaika
1999
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Eeva Hellström, Elina Puonti ja Teija Jalaskoski
Hinta
Ilmainen
Lisätiedot
Yksittäiskappaleet maksutta. Tilaa julkaisu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pma@metsapuhuu.fi