Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 9

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 9 vuonna 2000 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Jouko M. Jaakkola: Esipuhe: Maailman metsät tuhoutuvat
Heikki Juslin: Tervetuloa: Millainen on Suomen tavoiteimago metsämaana
Erkki Virtanen: Päättäjien 9. Metsäakatemian avaus -Elinkeinopolitiikka osana puutuoteteollisuuden edistämistä
Andrea Rosenbaum: Kansainvälinen yhteistyö puun menekin edistämiseksi
Matti Kamppinen: Metsäsektorin tulevaisuuden toimintaympäristö
Esa Konttinen: Kansalaisyhteiskunnan uusi poliittisuus
Heikki Juslin & Juhani Karvonen: Kuluttajat luottavat metsäalaan
Kurssilla keskusteltua: Asenteet muokkaavat mainetta, maine tulevaisuutta
Olavi Luukkanen: Maailman metsien monet kasvot
Anders Portin: Voidaanko kansainvälisellä metsäpolitiikalla estää metsien häviäminen?
Sanna Päiväniemi: Päteekö maaportfolio globaaleilla markkinoilla?
Juhani Reen: Kiinteistöklusterin tulevaisuus
Kari Makkonen: Suomalaisen puuteollisuuden visio 2010
Kurssilla keskusteltua: Globaalit visiot vastaamaan todellisuutta
Juha Nurmi: Metsäluonnon energialähteet – hakkuutähteessäkö voimavara?
Sixten Sunabacka: Puuta prosesseihin ja polttoon
Stig Nickull: Biopolttoaineen käyttö suurvoimalaitoksessa
Sirkka Hautojärvi: Metsät ja metsätuotteet ilmastopolitiikan kohteena
Kurssilla keskusteltua: Öljyn hinta ajaa puusheikin bioenergiaan
Aarne Reunala: Kansallisen metsäohjelman tulevaisuus
Pentti Vuollet: Yksityismetsänomistaja kansallisen metsäohjelman 2010 toteuttajana
Jorma Vierula: Neuvontaorganisaatiot muuttuvan metsätalouselinkeinon edistäjinä
Matti Peltola: Metsäkoneyrittämisen tulevaisuus
Jyrki Kangas: Alue-ekologinen ote
Osanottajien roolipeli: Viivin visainen ratkaisu
Pekka Hovila: Metsäsuunnitelma metsien hoidon ja käytön apuvälineenä
Kaija Eisto: Etelä-Suomen metsien suojelu
Hannu Tuomisto: Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsiensuojelussa puutteita
Kurssilla keskusteltua: Suomalainen tarina eläväksi

Tiedostot

Julkaisuaika
2000
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Eeva Hellström, Teija Jalaskoski ja Essi Ojala
Hinta
Ilmainen
Lisätiedot
Yksittäiskappaleet maksutta. Tilaa julkaisu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pma@metsapuhuu.fi