Materiaalit

Suomen Metsäyhdistys

demi-nuoret-rakentaminen

Selvitys nuorten ajatuksista puurakentamisesta, asuinympäristöstä ja siihen vaikuttamisesta

Kysely nuorille heidän ajatuksistaan asuinympäristöstä ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Samalla selvitettiin heidän toiveitaan tulevaisuuden asuinympäristöstä ja asumismuodoista. Näihin liittyen kysyttiin, mitä mieltä nuoret ovat puurakentamisesta ja puun käytöstä  rakennusmateriaalina.
Julkaisuaika: Huhtikuu 2020 Tiedostoja: 2

Päättäjien Metsäakatemian jatkotilaisuuden 4.11.2020 materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian jatkotilaisuus toteutettiin webinaarilähetyksenä keskiviikkona 4.11.2020. Tilaisuuden aihe oli Vähähiilisen rakentamisen tulevaisuus: miten voimme kaikki vaikuttaa siihen? Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Siinä tutustuttiin ajankohtaisiin puurakentamisen esimerkkeihin ja käytiin keskustelua eri toimijoiden roolista ja muutoksen mahdollisuuksista. Tilaisuuden tallenne sekä tilaisuudessa esitetty Hopealaakson päiväkodin työmaalla kuvattu video löytyvät Suomen Metsäyhdistyksen YouTube-kanavalta.
Tiedostoja: 4
Metsäyhdistys - Piirustus 6

PUU & HIILI

Piirrosvideo siitä, miten hiili kiertää elollisen ja elottoman luonnon välillä, esimerkkinä puu.
Jokamiehenoikeudet_testi_Piirrso_Vilma_Issakainen

Jokamiehenoikeudet-testi

Testaa, millainen jokamies sinä olet!
Lataa lisää
(Kaikki sisältö ladattu)