Ekonomiskogens kretslopp

01.09.2015 - 04.09.2015
Klemetskog, Vanda

Läraren för 5 och 6-klass: ta din klass, packa matsäcken, hoppa på bussen och kom till skogs!

”Ekonomiskogens kretslopp” -jippot ordnas mellan den 1 och 4 september i Klemetskog, Vanda/Tusby. Dagen för svenskspråkiga skolor är fredagen den 4 september. Målgruppen för evenemanget är 5 och 6 klasser och lärare som har skogsbruk på skolschemat. Ekonomiskogens kretslopp fick Nylands miljöcentrals miljöpris år 2009, och ordnas nu för 14:e gången.

Ekonomiskogens kretslopp är ett evenemang som ordnas av många experter från skogsbranschen, och dagarnas mål är att öka barnens skogskunskaper genom upplevelser. Längs skogsstigen finns exempel på olika faser av skogens utveckling, samt intressanta uppgifter om allt mellan plantering till bevarande av biodiversitet. Många skogsfackmän från olika organisationer kommer också att delta i evenemanget.

Vi arrangerar busstransporten (tidtabellen och kostnader) till och från skogen. Klassen guidas av en skogsstuderande i skogen och läraren följer med sin klass som övervakare. Högst 30 elever kan delta från en skola och gruppen kan bestå av en klass eller en sammansatt grupp från olika klasser. Det finns en rastplats (och brasa) i slutet av stigen där ni kan äta lunch. Lunchen ska tas med från skolan. Varje klass tillbringar nästan 3 timmar i skogen varefter bussen för er tillbaka till skolan. Skolorna får förhandsmaterial och uppgifter om skog, skogsbruk och natur som kan göras innan själva skogsdagen.

Förutom egen mat tillkommer inga kostnader för skolorna. Anmäla dig här > (snabbheten belönas, det finns bara några lediga platser kvar)

Under andra veckan i augusti skickar vi programmet till skolorna där vi samtidigt ber om en bindande anmälning. Välkommen!

Tilläggsinformation:
Anne Turunen

 

Vi är med och gör allt detta möjligt: Finlands skogscentral, Finska Forstföreningen, Forststyrelsen, Skogsforsknings-institutet, Vanda stad, Fin Forelia Oy, Hyria Koulutus Oy, Yrkeshögskolan Novia, Metsä Group, Stora Enso Skog, UPM Skog, Skogsindustrin r.f., MTK, skogsägaren, Södra Skogsreviret, Pääkaupunkiseudun partiolaiset, Finlands svenska fyra H, Finlands viltcentral, Metsäylioppilaat ry och Finlands Skogsstiftelse.