Mitt träd

21.03.2022 - 27.03.2022

I mitt träd projektet odlar barnen tallfrön i lämpliga  krukor. I slutet av mars till april, är det lämpligt att så fröna. Ni behöver frön, mull och en burk/kruka för att kunna förverkliga projektet.

Mitt träd -projektet är i första hand inriktad till lågstadier, daghem och eftisar i huvudstadsregionen samt Skogsmullegrupper runt om i Finland. Tallfröna är donerade av Siemen Forelia och Tapio.

En lämplig tidpunkt för sådd är till exempel Förenta Nationernas internationell skogsdag den 21 mars. Då händer det mycket också i naturen: Tallar fäller sina frön då vårsolen torkar kottarna som sprätter upp sina kottefjäll.

För att kunna så fröna, behöver ni filburkar, mjölkkartonger e.d. och mull. Instruktioner för sådd skickas tillsammans med fröna.

Alla tallfrön har nu delats ut

Beställningstiden för år 2022 har tagit slut. Vi skickade frön åt mer än 20 000 barn. Nästa gång kan frön delas ut är våren 2023. Länk för att beställa frön uppdateras på denna sida i januari-februari 2023.


Undervisning i närskogen för 2-6 årskurser

Svenskspråkiga 2-6. årskursers lärare har möjlighet att beställa en skogsfackman att hålla en lärotimme i terrängen. Teman bestämms tillsammans med läraren. De kan vara t.ex. träd och växter, användning av skog, produkter av trä, mångfalden i skogen, allemansrätten, kolets kretslopp och klimatförändringen. Eleverna kan ställa egna frågor åt skogsfackmannen som han svarar på. Tag kontakt: martin.antell@metsapuhuu.fi


Pressmeddelanden


Tilläggsinformation

Martin Antell
Finska Forstföreningen
martin.antell@metsapuhuu.fi

Suomenkielinen projekti: Minun puuni