Skogsnöten 2020- tävling för elever i högstadiet

06.02.2020 - 06.02.2020
På skolor runt om i Finland

Skogsnöten är en landsomfattande skogskunskaps- och skogsfärdighetstävling där alla grundskolelever i årsklasserna 7-9 kan delta i. Tävlingsfrågor handlar om skogsbiologi, skogsbruket, skogsindustrin och miljöfrågor.

Lärare anmäler sin klass till Skogsnöten. Hela högstadiet, en klass eller en mindre grupp kan delta i tävlingen.

Mer information: Martin Antell, martin.antell@metsapuhuu.fi, tel 040 5966 445

Anmäl dig här