Ulos – Ut – Out -evenemanget kring utomhuspedagogik

15.06.2021 - 17.06.2021
Nurmes

Ulos – Ut – Out 2021 – Kom med och förändra!

  • Är en aktiv socialt där aktiva utövare, forskare och beslutsfattare gemensamt söker efter sätt att bekämpa klimatförändringarna genom undervisning och utbildning
  • Inspirera lärare och utbildare att agera som förändringsaktörer, dvs att exportera och etablera nya arbetsmodeller på sina arbetsplatser för att uppnå bredare och mer permanent förändring
  • Uppmuntra olika sociala aktörer att utveckla utbildnings- och inlärningsmiljöer
  • Öka allmänhetens medvetenhet om utomhuspedagogikens betydelse och metoder för inlärning och hållbar utveckling

Läs mera: Ulos – Ut – Out hemsida