Material

Ekonomiskogens kretslopp

juliste_Metsa_on_taynna_elamaaEkonomiskogens kretslopp -läromaterial lämpar sig bra för skogsundervisning i årskurser 5 och 6. Det kan dock också användas på högstadiet om man vill repetera skogstemat. Materialet beskriver hur man sköter skog samt vad för produkter man kan tillverka av trä.

Planschen Skogen är full av liv (storlek 50 cm x 70 cm) beskriver skogens kretslopp och mångbruk, olika skogsskötselmetoder samt skogsdjur och skogens olika produkter. Den har uppdaterats i 2010 och då tillades också fotosyntes och kollagring in: Skogen spelar en viktig roll i klimatförändringen – genom fotosyntes lagras kol i trädet. Material cirkulerar och energin flödar. Planschen är illustrerad av Heikki Kiuru och kan användas som ett stödmaterial i skogsundervisning. Häftet Ekonomiskogens kretslopp baseras på planschen och innehåller enkla övningar. Både häftet och planschen kan fritt laddas ned. Det går också att beställa planschen till ett pris av postavgiften (9 euro). Lärare kan beställa ett gratis exemplar, men då plansch är ihopvikt.

Filer

Publiceringstid
Uppdaterat 2012
Julkaisija
Finska Forstföreningen rf
Språk
svenska, finska
Författare
Powerpoint: Jussi Akkanen, plansch: Heikki Kiuru
Pris
Gratis
Tilläggsinformation
Lärare får ett gratis exemplar, när plansch är ihopvikt.
Beställ