Material

Finskt liv från en papplåda till en träurna

En kort video som visar hur trä är en väsentlig del av finländarnas vardagsliv från livets allra första stundera till de sista.

Publiceringstid
2015
Julkaisija
Finska Forstföreningen
Språk
svenska, finska, engelska
Författare
Pablo