Material

Havina – En tidsresa till den finländska bioekonomin

Havina är ett läromedel i spelform för skolorna som Finska Forstföreningen producerat. Det berättar om det finländska samhällets och teknologins utveckling, och om hur människornas livsstil och förhållande till skogen förändrats. Det berättar om hur alla dessa faktorer inverkar på varandra och hur de inverkar på vårt sätt att använda skogen När vi färdas längs tidslinjen märker vi hur en sak leder till en annan. Bioekonomin är kretsloppsamhällets gröna motor. Här möts ofta gammal visdom med ny teknologi och ny toppkompetens.

 

 

Publiceringstid
2018
Julkaisija
Finska Forstföreningen rf
Språk
svenska, finska
Omfång
Spelsessionernas längs anpassas till den övriga undervisningen, men det lönar sig att reservera en speltid för Havina om 25-45 minuter åt gången.
Författare
Läromaterialet har tagits fram som ett samarbete mellan proffs inom spelbranschen, företag och föreningar inom bioekonomin, lärare och elever. Lektor Pirjo Piesala har skrivit manus till läromaterialet. För det tekniska förverkligandet svarar NordicEdu Oy.