Material

På upptäcktsfärd i skogen

På upptäcktsfärd i skogen, modell för skogs- och träundervisningen, ett stödmaterial för skogs- och träundervisningen är avsett för barn från förskola till gymnasium. Modellen är sammanställd av Finska Forstföreningen och Utbildningsstyrelsen. Genom att följa undervisningsmodellen får barn och unga nya upplevelser och erfarenheter samt med tiden växande kunskaper och färdigheter att fylla sin ryggsäck med. Skogs- och träundervisningen är indelad i sex olika avsnitt där målsättningarna uppställts efter de olika åldersgrupperna. Också övningar och lekar ingår i boken.

Filer

Publiceringstid
2000
Julkaisija
Utbildningsstyrelsen och Finska Forstföreningen rf
Språk
svenska
Författare
Satu Arjanne, Pekka Huldén, Matti Leinonen, Anne Liimola, Seija O. Lähdesmäki och Ilari Pirttilä
ISBN/ISSN
952-5361-02-0
Pris
6 € + leveranskostander
Tilläggsinformation
Lärare får ett gratis exemplar.