Material

Skogen och klimatförändringen

Skogen och klimatförändring är ett läromedel med tre olika svårighetsgrader.

Skog och klimatförändring. Teckning: Eva Wulff.
Skog och klimatförändring. Teckning: Eva Wulff.

1. Den mest kortfattade versionen heter Skogen och klimatförändringen allmänt. Materialet passar för elever i lågstadiet och som introduktion för elever i högstadiet. Som stöd finns det en berättelse som innehållsmässigt har samma uppläggning som ppt-presentationen och som gör det lättare att förstå klimatförändringen.

2. Den mera omfattande versionen heter Skogen och klimatet skogsbetonad. Materialet utgår från att fotosyntesen och klimatförändringen är kända begrepp och att de inte längre behöver förklaras.

3. Den mest omfattande versionen heter Skogen och klimatförändringen omfattande.

Alla versioner har bakgrundsfakta på anteckningssidor som stöd för föreläsaren. Du kan fritt ändra, förkorta eller plocka ihop sidor från de olika versionerna till en egen ppt-presentation.

Filer

Publiceringstid
2009
Julkaisija
Finska Forstföreningen rf
Språk
svenska
Författare
Suvi Pessala, översättning Gerd Mattsson-Turku