Martin Antell

Kommunikation för ungdomar

martin.antell@metsapuhuu.fi
+358 50 354 6757

Jord och skogsbruk har intresserat mig sedan liten då vi har en släktgård i Östra-Nyland som varit I släktens ägo sedan 1760- talet. Sålunda började jag 1983, studera vid Agro-Forstvetenskapliga fakulteten på jordbrukssidan. Mitt under studierna blev jag aktieägare till en djurbutik och senare fick jag familj, tre barn, så studierna fick bli. Djurbutiken drev jag I 25 år och först beslutet att riva Böle tågstation fick mig att sluta. Efter ett års funderande började jag med skogsbruksingenjörs studier som jag blir färdiga I sommar.

Mitt arbete på ForstFöreningen kommer att fokusera på svenskan och översättningar. Mitt främsta jobb är att marknadsföra Skogsnötentävlingen samt dataprogrammet Havina för de svenskspråkiga skolorna. Jag ska också ordna utflykter I skolornas närområden I skoglig bemärkelse samt ha lektioner med skog, skogsbruk och natur som innehåll.