Metsäalan nuorisoviestinnän kehittämisfoorumi – Tutkimuksista käytäntöön

28.10.2022 | 09:00 - 12:00
Clarion Hotel Helsinki ja livestream

Tervetuloa ensimmäiseen metsäalan nuorisoviestinnän kehittämisfoorumiin! Tilaisuudessa kuulet uuden Nuorten Metsäbarometrin tulokset ensimmäisten joukossa.

Tilaisuudessa kerrataan myös Samassa metsässä -tutkimushankkeen ja viiden muun lähiaikoina julkaistun metsään liittyvän nuorisotutkimuksen tuloksia, tällä kertaa erityisesti viestinnän näkökulmasta. Tutkimustulosten rinnalla käydään läpi liuta metsäisiä case-esimerkkejä ja kuullaan ja keskustellaan, mikä saa nuoret kiinnostumaan metsäalasta. Tilaisuus on maksuton kaikille osallistujille, et tarvitse Metsäpäivien lippua. Jalostetaan yhdessä tutkimuksista saatu tieto käytäntöön – houkuttelevaksi metsäviestinnäksi!

Nähdään Clarionissa ilmoittautuneiden kanssa ja tervetuloa tapahtumaan myös etäyhteyksin!

Tapahtuman live streamiin

OHJELMA 28.10.2022

klo 9:00 | Uusi Nuorten metsäbarometri ja muut ajankohtaiset tutkimukset ja hankkeet 

Nuorten metsäbarometrin 2022 tulokset, tutkimuspäällikkö, VTT Jussi Westinen, Taloustutkimus

Samassa Metsässä – Miten alan viestintää tulisi tutkimuksen tulosten perusteella kehittää, jotta alalle löytää monipuolinen hakijajoukko, tutkija Riitta Kilpeläinen, TTS

Viisi vetovoimatutkimusta lyhyesti

  • MetsäRekry Lappi – vetovoimatutkimus 2021 16-45-vuotiaille, projektpäällikköi Elise Ylitalo, Suomen Metsäkeskus
  • Nuoret ja maaseutu – 8-luokkalaisten pohjois-savolaisten ajatuksia 2021, toiminnanjohtaja Niina Mäntyniemi, Maaseutu Ammattiin ry
  • Paikallinen yhteistyö metsätoiminnassa – 4H:n kartoitus, kehityspäällikkö Sampo Juhajoki 4H
  • Miten nuoria metsäteollisuuden TETiin? – näkökulmia opinto-ohjaajilta, osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Venla Kaplas,  Metsäteollisuus ry
  • Osaavan työvoiman saatavuus ja rekrytointihaasteet metsäteollisuudessa, koulutuksen ja osaamisen päällikkö Reetta Pilhjerta, Metsäteollisuus ry

Millaisia ajatuksia heräsi?


klo 10:15 | Opinto-ohjaajat haaviin 

Jatketaan keinoista kertoa metsäalasta ammatinvalintaansa pohtiville. Tarve opinto-ohjaajien tavoittamiselle on tullut esille useissa edellä mainituista tutkimuksista.

Perusopetus ja työelämä – Yhteistyö opinto-ohjaajien kanssa, oppilaanohjauksen koordinaattori/TET, TehoTET ja TEPPO, Mari Nilsen, Perusopetus Vantaa

Opinto-ohjaajille suunnattuja materiaaleja kaikkien hyödynnettäväksi

  • Mahdollisuuksien metsä -TET-malli, uudet ammatteja esittelevät uravideot sekä uutiskirje opinto-ohjaajille
  • MetsäRekry Lappi opopaketti, projektipäällikkö Elise Ylitalo, Suomen Metsäkeskus
  • Metsä puhuu -sivusto uudistuu

Miten sinun organisaatiosi tavoittaa opot?


klo 10:45 | Tauko


klo 11:00 | SOME kiinnostuksen herättäjänä metsäalan markkinoinnissa

Mahdollisuuksien viidakon selkiyttäminen ja alan esimerkkejä someviestinnästä. Voiko lähettilyyteen perustaa alan markkinointiviestintää, entä miten yhteistyöt vaikuttajien kanssa ovat sujuneet?

Termien täsmennyt: työntekijälähettilyys vs. vaikuttajamarkkinointi, viestinnän asiantuntija Vilma Issakainen, Suomen Metsäyhdistys

Työntekijät, opiskelija ja harrastajat lähettiläinä – esimerkkejä metsästä

  • Perinteinen vai sosiaalinen media – kumpi tavoittaa nuoret? Toni Ahokas, JätkäJuho
  • Henkilöstö viestimään somessa – case Metsähallitus, tiedottaja Aino Ilkka, Metsähallitus
  • Opiskelijat kertomaan opinnoista omissa somekanavissaan – Miksi? Miksi ei? Haastateltavina Metsäalan opiskelijoita
  • Täysosuma- harrastus näkyviin, nuorisotyön asiantuntija Elina Mäkelä, Suomen Metsästäjäliitto

Metsäisiä vaikuttajakamppiksia

  • MetsäRekry Lappi vaikuttajayhteistyö , projektipäällikkö Elise Ylitalo, Suomen Metsäkeskus
  • 4H:n It´s about taimi -koulukiertue – vaikuttajayhteistyön avulla nuorten metsäsuhdetta rakentamassa / Case Roni Back, viestinnän asiantuntija Aino Heininen, 4H-liito

Miten eteenpäin metsäalan viestinnällä? Ideoita ja ajatuksia?

Ilmoittaudu tilaisuuteen

 

Viestinnässä käytämme tunnisteita #samassametsassa #mmsaatio.

Tilaisuuden järjestää metsäalan nuorisoviestijöiden ryhmä, jossa ovat mukana Metsähallitus, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Metsäkeskus, Suomen 4H-liitto, MTK, Maaseutuammattiin ry, Metsäkoulutus ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäyhdistys.

Tapahtuma on osa Metsämiesten Säätiön rahoittamaa Samassa Metsässä -tutkimushanketta. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Metsämiesten Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Tilaisuuden järjestämistä rahoittaa myös Maa- ja metsätalousministeriö osana Kansallisen metsästrategian toteutusta.

Tilaisuus on osa Metsäpäivien ohjelmaa.


YHTEYSTIEDOT

Sirpa Kärkkäinen, johtava asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys ry
sirpa.karkkainen(a)metsapuhuu.fi /050 351 2416

Vilma Issakainen, viestinnän asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys ry
vilma.issakainen(a)metsapuhuu.fi / 050 402 7579