Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautuneella pedagogiikalla -kurssi

26.03.2022 - 26.04.2022
Vantaan luontokoulu

DOP-kurssi Vantaan luontokoululla keväällä 2020. Kuva: Henna Nummela

Kurssin ensimmäinen tapaaminen on lauantaina 26.3.2022 klo 9-16 Vantaan luontokoululla, os. Sotungintie 25 A, 01200 Vantaa (ei etämahdollisuutta). Toinen kurssikerta pidetään etätapaamisena tiistaina 26.4.2022 klo 16-19. Kurssille otetaan tavallista vähemmän osallistujia, maksimissaan 15 henkeä.

Kurssilla perehdytään design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan oppimismenetelmään, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen.

Oppimismenetelmän kouluttajana toimii lasten luontotoiminnan asiantuntija Mari Parikka-Nihti. Hän on soveltanut menetelmää aiemmin työssään.

Ensimmäisen kurssipäivän aikana tutustutaan menetelmän teoriataustaan ja tehdään ryhmissä oma pieni tutkimusprojekti. Kokemuksemme perusteella on tärkeää, että menetelmää kokeillaan itse, jotta sen eri vaiheet tulevat tutuiksi ja kynnys ottaa menetelmä käyttöön omassa työssään laskee. Lisäksi kuullaan käytännön kokemuksia varhaiskasvatuksesta alakouluun: miten menetelmää on sovellettu alakoulun ja päiväkodin arjessa eri ikäisten lasten kanssa.

Osana kurssia, ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, osallistujat toteuttavat lapsiryhmänsä kanssa oman projektin.

Toisena kurssipäivänä esitellään projektit, vaihdetaan kokemuksia ja paneudutaan projektin arviointimahdollisuuksiin.

Kurssilla opeteltavaa menetelmää voi soveltaa eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain luontoon. Tällä kurssilla oppimisympäristönä toimii luontokoulun pihasta aukeava metsä. Varustukseksi kurssille tarvitset sopivat vaatteet niin sisällä kuin ulkona olemiseen. Ulkona liikumme noin 45 minuuttia koko ryhmän kanssa (rauhallisessa tahdissa), minkä jälkeen ulkona ollaan vaihteleva aika pienryhmien omasta tutkimusaiheesta riippuen.

Osallistujien toivotaan ottavan mukaan oman tabletin tai läppärin ja kameran (kännykän kamera on riittävä) sekä tarvittaessa yhdyskaapelin (jotta datan siirto läppärille onnistuu). Kaikilla ei ole tarpeen olla omia välineitä mukana, joten ilmankin voi hyvin tulla. Teknisiä välineitä käytetään apuna pienryhmätyöskentelyssä ja aineiston taltioinnissa.

Kurssi sopii kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta yläkouluun ja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä ideoita päiväkodin, ala- ja yläkoulun yhteistyön kehittämiseen. Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa.

Kurssin hinta on 40 € ja siihen sisältyvät materiaalit sekä lounas ja kahvit kurssipäivän aikana.

Lisätietoja

Suvi Pessala, Suomen Metsäyhdistys, suvi.pessala@metsapuhuu.fi, puh. 045 6575 442

Menetelmä on kehitetty Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella osana Case Forest – pedagogics towards sustainable development -hanketta. Menetelmä sopii niin eri oppiaineisiin kuin eri-ikäisten lapsien opettamiseen. Lue lisää menetelmästä >