Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautuneella pedagogiikalla (Vantaa)

22.04.2017 - 23.04.2017
Vantaan luontokoulu

Alustava ohjelma

Lauantai 9.30-16
Sunnuntai 9.30-14

Kurssilla perehdytään desing-suuntautuneeseen pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan oppimismenetelmään, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen.

Kurssin kouluttajana toimii lto, ympäristökasvattaja Mari Parikka-Nihti, joka käyttää menetelmää myös omassa työssään. Kurssipäivien aikana tutustutaan menetelmän teoriataustaan ja tehdään ryhmissä oma pieni tutkimusprojekti. Kokemuksemme perusteella on tärkeää, että menetelmää kokeillaan itse, jotta sen eri vaiheet tulevat tutuiksi ja kynnys ottaa menetelmä käyttöön omassa työssään laskee. Lisäksi kuullaan käytännön kokemuksia varhaiskasvatuksesta alakouluun: miten menetelmää on sovellettu alakoulun ja päiväkodin arjessa eri ikäisten lasten kanssa.

Kurssilla opeteltavaa menetelmää voi soveltaa eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain luontoon. Tällä kurssilla oppimisympäristönä toimii luontokoulun pihasta aukeava metsä. Varustukseksi kurssille tarvitset sopivat vaatteet niin sisällä kuin ulkona olemiseen. Ulkona liikumme noin 45 minuuttia koko ryhmän kanssa (rauhallisessa tahdissa), minkä jälkeen ulkona ollaan vaihteleva aika pienryhmien omasta tutkimusaiheesta riippuen.

Osallistujien toivotaan ottavan mukaan oman tabletin/iPadin/läppärin ja kameran (kännykän kamera on riittävä) sekä tarvittaessa yhdyskaapelin (jotta datan siirto läppärille onnistuu). Kaikilla ei ole tarpeen olla omia välineitä mukana, joten ilmankin voi hyvin tulla. Teknisiä välineitä käytetään apuna pienryhmätyöskentelyssä ja aineiston taltioinnissa.

Kurssi sopii kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta yläkouluun sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille ja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä ideoita päiväkodin, ala- ja yläkoulun yhteistyön kehittämiseen. Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa.

Ilmoittaudu tästä

Huom! Ilmoittautuminen kurssille on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Sen jälkeen tulleista peruutuksista osallistumismaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.

Kurssin hinta on 40 € ja siihen sisältyy materiaalit sekä lounaat ja kahvit kurssipäivien aikana.

Lisätietoja:

Suvi Pessala, Suomen Metsäyhdistys

Menetelmä on kehitetty Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella osana Case Forest – pedagogics towards sustainable development -hanketta. Menetelmä sopii niin eri oppiaineisiin kuin eri-ikäisten lapsien opettamiseen. Lue lisää menetelmästä >