EU-päättäjille suunnattu Metsäakatemia

21.11.2018 - 30.06.2022
Suomi ja Ruotsi

Forest Academy vahvistaa päättäjien metsäosaamista ja rakentaa dialogia

EU-päättäjille suunnattu Metsäakatemia ”Forest Academy for EU Decision Makers” on Euroopan unionin eri instituutiossa työskenteleville päättäjille suunnattu metsäinen kohtaamispaikka ja keskustelufoorumi. EU-päättäjien Metsäakatemian kaksi pilottikurssia toteutetaan yhteistyössä Ruotsin kanssa. Vastuutahoina toimivat Suomen Metsäyhdistys ja Ruotsin metsävirasto (Skogsstyrelsen).

Projektin taustalla on Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä Päättäjien Metsäakatemia, joka on jatkunut menestyksekkäästi Suomessa vuodesta 1996.

Toinen EU-päättäjille suunnattu Metsäakatemia-kurssi pidetään Ruotsissa

Ensimmäinen pilottikurssi järjestettiin Suomessa marraskuussa 2018. Koronatilanteesta johtuen toisen pilottikurssin ajankohtaa on jouduttu siirtämään. Toinen kurssi järjestetään Ruotsissa 27.-29.6.2022.

Osallistujat tilaisuuteen kutsutaan henkilökohtaisesti. Kutsuttavat ovat vaikuttajia EU:n parlamentista, komissiosta sekä muista EU:n organisaatioista sekä sidosryhmistä. Tilaisuuteen mahtuu noin 35 osallistujaa.

Tilaisuuden tavoitteena on tarjota EU-päättäjille monipuolista ja ajankohtaista tietoa metsistä ja metsien kestävän käytön mahdollisuuksista, vahvistaa verkostoja ja dialogia EU:n eri instituutioissa toimivien päättäjien ja metsäalan välillä sekä lisätä ymmärrystä tulevaisuuden kehityshaasteista ja mahdollisuuksista. Sisältö tarjoaa päättäjille myös runsaasti pohjoista näkökulmaa metsien hyödyntämiseen ja esittelee konkreettisia esimerkkejä uusista puuhun perustuvista tuotteista.

EU-päättäjien Metsäakatemiaa rahoittavat Suomen maa- ja metsätalousministeriö, Ruotsin elinkeino- ja innovaatioministeriö ja Suomen Metsäsäätiö.


Lisätietoa toisen pilottikurssin toteutuksesta löydät täältä. (Sisältö on englanninkielinen.)

Ensimmäisen, Suomessa marraskuussa 2018 järjestetyn pilottikurssin sisällöstä, uutisista, ja vierailukohteista voit lukea lisää täällä.
Vuoden 2018 tilaisuudesta kertovat videot voit katsoa täällä.

Kotimaan Päättäjien Metsäakatemiasta ja sen toiminnasta voit lukea lisää täällä.