Päättäjien Metsäakatemia suuntaa maastojaksolle Kainuuseen 15.-17.5.

07.05.2019 - 17.05.2019
Päättäjien Metsäakatemian 46. kurssi

Päättäjien 46. Metsäakatemia jatkuu 15.-17.5., kun kurssi suuntaa maastojaksolle tutustumaan kainuulaisiin metsiin ja metsäalaan.

Maastojakso esittelee metsäalaa monesta eri näkökulmasta.

Hakkuukohteella tutustutaan suomalaiseen metsätalouteen, talousmetsän luonnonhoitoon ja kuullaan puheenvuoro metsäalan työvoimapulan vaikutuksista. Keskustelu metsänomistajan ja hakkuukoneyrittäjän kanssa hahmottaa kurssilaisille, millainen rooli yrittäjällä ja metsänomistajalla on puunhankinnan ketjussa.

Puun matka jatkuu Kuhmo Oy:n sahalle, jossa nähdään kuinka tukki jalostuu parruiksi, lankuiksi ja laudoiksi. Vierailulla saamme muun muassa nähdä kuinka moderni lajittelujärjestelmä huolehtii, että puusta saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti. Kuulemme myös, mikä on sahateollisuuden merkitys metsäalan arvoketjussa. Vierailun aikana selviää mm. mikä on egyptinparru.

Kuhmossa ollaan edelläkävijöitä myös puurakentamisessa. Kuhmo Oy:ltä sahatavara jatkaa matkaa CrossLamille, joka valmistaa siitä ristiinliimattuja massiivipuulevyjä.  Paikallinen raaka-aine ja osaaminen takaavat laadukkaan lopputuloksen.

Yksittäinen CLT-levy toimii sekä rakennuksen kantavana rakenteena että valmiina sisäpintana.Tähän kokonaisuuteen Metsäakatemian kurssi tutustuu Tuupalan koululla, joka on Suomen ensimmäinen CLT-elementeistä rakennettu koulu, ja jonka rakennusmenetelmän on kehittänyt Oy CrossLam Kuhmo Ltd. Kotimaisesta massiivipuusta ristiinlaminoidut CLT-levyt yhdistävät helppouden, ekologisuuden ja kauneuden elementtirakentamisessa.

Metsien suojeluasioihin pureudumme Lentuan luonnonsuojelualueella. Vierailun aikana kuulemme Suomen metsien suojelusta, metsien monimuotoisuuden tilasta, suojelualueiden hoidosta ja elinympäristöjen ylläpidosta. Lisäksi kuullaan puheenvuoro siitä, miten ympäristökasvatuksen malleja sovelletaan ilmastokasvatukseen. Kurssilla kuullaan lisäksi faktoja Suomen pedoista, metsien terveysvaikutuksista sekä matkailusta ja virkistyskäytöstä.

Kurssin lopuksi tutustutaan St1:n biojalostamoon ja siihen, miten sahojen sivuvirta sahanpuru muuntuu monenlaisiksi biotuotteiksi, muun muassa uusituvaksi biopolttoaineeksi.

Alle on koottu laajasti taustatietoa metsistä ja Metsäakatemian maastojaksoon liittyviestä teemoista. Lue lisää Metsäakatemian vierailukohteista täältä ja tutustu maastojaksolla pidettäviin alustuksiin täällä.  Seminaaripäivänä Kirkkonummella pidettyihin alustuksiin voit tutustua täällä.


Metsävarat ja talousmetsän hoito:

Metsäalan työvoimapula pullonkaulana:

Metsien suojelu ja monikäyttö:

Puurakentaminen ja metsäteollisuus:

Muuta mielenkiintoista metsiin liittyvää tietoa:


Päättäjien Metsäakatemiaa rahoittaa Suomen Metsäsäätiö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Tutustu Päättäjien Metsäakatemiaan ja lue lisää Metsäakatemian esitteestä.