Päättäjien Metsäakatemian 47. kurssi

10.09.2019 - 27.09.2019

Päättäjien Metsäakatemian 47. kurssi perehdytti osallistujat monipuolisesti metsäalaan. Nelipäiväinen kurssi koostui päivän seminaarista Kirkkonummella ja kolmen päivän maastoretkeilystä Kainuussa. Tavoitteena oli ennen kaikkea herätellä osallistujajoukon kiinnostusta metsäasioihin ja käydä keskustelua metsien tarjoamista mahdollisuuksista yhteiskunnan kehittämisessä. Kurssilla päättäjät saavat myös monipuolista, moniarvoista ja ajantasaista tietoa metsäalan toiminnasta, kehityssuunnista ja -haasteista.

Taustatietoa, keskusteluja ja konkretiaa

Metsäakatemian seminaaripäivä tarjosi osallistujille kokonaisnäkökulmaa metsätalouteen, kestävyyden kulmakiviin sekä metsien merkitykseen Suomessa ja globaalisti. Lisäksi se tutustutti osallistujat ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen ja metsien välisiin riippuvuuksiin, uusiin biopohjaisiin tuotteisiin ja metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymiin.

Metsäakatemian kolmepäiväisellä maastojaksolla tutustuttiin suomalaiseen metsätalouteen ja -teollisuuteen, metsäalan toimijoihin ja tulevaisuuden innovaatioihin käytännössä.

Metsäakatemiassa pidettyihin alustuksiin pääset tästä linkistä.

Maastojakso käynnistyi metsäkohteella, jolla perehdyttiin muun muassa puunhankintaan, talousmetsän luonnonhoitoon, metsätalouden työvoimakysymyksiin sekä toimijoiden rooleihin metsätaloudessa ja puunhankinnan ketjussa.

Kuhmon Kantolan Woodpoliksessa tutustuttiin sahateollisuuden merkitykseen metsäalan arvoketjussa ja nähtiin kuinka tukki jalostuu parruiksi, lankuiksi ja laudoiksi sekä edelleen ristiinliimatuiksi massiivipuulevyiksi ja kokonaisiksi taloelementeiksi.

Kurssi tutustui myös Kuhmon Tuupalan kouluun. Se on Suomen ensimmäinen CLT-elementeistä rakennettu koulu, jonka rakennusmenetelmän on kehittänyt Oy CrossLam Kuhmo Ltd. CLT-levy toimii sekä rakennuksen kantavana rakenteena että valmiina sisäpintana.

Kuhmossa kurssi keskusteli myös metsien monimuotoisuuden suojelusta, muun muassa vierailulla Lentuan luonnonsuojelualueella. Lentualla opittiin myös suojelualueiden hoidosta ja elinympäristöjen ylläpidosta. St1:n biojalostamolla perehdyttiin siihen, miten sahojen sivuvirta sahanpuru muuntuu monenlaisiksi biotuotteiksi, muun muassa uusituvaksi biopolttoaineeksi.

Lisäksi kurssilla kuultiin näkemyksiä ja keskusteltiin muun muassa Suomen pedoista, suomalaisten metsäsuhteesta, nuorten metsäkasvatuksesta sekä metsiin perustuvasta matkailusta ja virkistyskäytöstä.

Median osallistuminen

Median edustajilla oli mahdollisuus vierailla syksyn kurssilla torstaina 26.9.2019 klo 13 Tuupalan alakoululla. Katso lisätiedot mediakutsusta.

Muilta osin kurssin vierailut ja keskustelut tapahtuivat kurssin osallistujien, isäntien ja alustajien kesken.

Lue lisää kurssin teemoista ja vierailukohteista

Alle on koottu laajasti taustatietoa metsistä ja Metsäakatemian maastojaksoon liittyviestä teemoista.
Lue lisää Metsäakatemian vierailukohteista täältä. Kurssilla pidetyt alustukset on koottu verkkosivujen materiaaliarkistoon.

Metsävarat ja talousmetsän hoito sekä ilmastonmuutos:

Metsäalan työvoimapula pullonkaulana:

Metsien suojelu ja monikäyttö:

Puurakentaminen ja metsäteollisuus:

 

Muuta mielenkiintoista metsiin liittyvää tietoa:


Päättäjien Metsäakatemiaa rahoittaa Suomen Metsäsäätiö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Tutustu Päättäjien Metsäakatemiaan ja lue lisää Metsäakatemian esitteestä.