Päättäjien Metsäakatemian 49. kurssi, Kirkkonummi ja Etelä-Karjala

09.09.2020 - 25.09.2020

Päättäjien Metsäakatemian 49. kurssi hakkuukohteella Etelä-Karjalassa syyskuussa 2020. Kuva: Henna Nummela

Päättäjien Metsäakatemian 49. kurssi perehdytti osallistujat monipuolisesti metsäalaan. Nelipäiväinen kurssi koostui päivän seminaarista Kirkkonummella ja kolmen päivän maastoretkeilystä Etelä-Karjalassa.

Päättäjien Metsäakatemian 49. kurssi pidettiin erityisjärjestelyin Kirkkonummella 9.9.2020 ja Etelä-Karjalassa 23.-25.9.2020.

Koko Metsäakatemia-kurssin tavoitteena oli herätellä osallistujien kiinnostusta metsäasioihin ja käydä keskustelua metsien tarjoamista mahdollisuuksista yhteiskunnan kehittämisessä.

Seminaaripäivä Kirkkonummella tutustutti osallistujia toisiinsa, tarjosi osallistujille perustietoa metsistä, niiden kestävästä käytöstä sekä metsäalan globaalista ja kansallisesta toimintaympäristöstä sekä avasi keskustelua näiden teemojen pohjalta.

Pääättäjien Metsäakatemian 49. kurssi käynnistyi syyskuussa 2020 seminaaripäivällä Kirkkonummella. Kuva: Erkki Oksanen.
Pääättäjien Metsäakatemian 49. kurssi käynnistyi syyskuun alussa seminaaripäivällä Kirkkonummella. Kuva: Erkki Oksanen.

Maastojaksolla kuultiin monipuolisia asiantuntija-alustuksia, tutustuttiin Etelä-Karjalan metsäalan toimintaan ja toimijoihin käytännössä, käytiin paljon keskusteluja ja koettiin elämyksiä metsän sekä Imatrankosken äärellä.

Kurssin maastojakso aloitettiin Elimäellä Moision kartanossa luomalla katsaus maakunnan metsiin sekä luonnontilan seurantaan.

Luumäellä tutustuttiin maastossa vapaaehtoiseen metsien suojeluun. Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö on liittänyt metsiään METSO-ohjelmaan ja metsänomistaja oli paikalla kertomassa kohteesta.

Maastojaksolla tutustuttiin myös vapaaehtoiseen metsien suojeluun. Kuva: Henna Nummela

Ensimmäinen päivä jatkui maastossa hakkuukohteella. Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys perehdytti kurssilaiset yksityismetsätalouteen sekä puunkorjuuseen.

Ensimmäisen päivän päätteeksi vierailtiin Suomen suurimmassa puukoulussa, Mansikkalan koulussa Imatralla.

Puurakenteinen Mansikkalan koulu Imatralla oli yksi Metsäakatemia-kurssin vierailukohteista syyskuussa 2020. Kuva: Henna Nummela.

Maastojakson toinen päivä aloitettiin ulkoilemalla Imatran valtionhotellin ympäristössä Kruununpuistossa. Se on Suomen vanhin luonnonsuojelualue, ja se on perustettu jo vuonna 1842 koskiympäristön suojelemiseksi.

Loppupäivä vietettiin UPM:n vieraana Lappeenrannassa. Kaukaan sahalla ja biojalostamolla vierailtiin tiukoin turvajärjestelyin. Lappeenrannan biojalostamo on maailman ensimmäinen mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa naftaa valmistava biojalostamo. Kaukaan saha on puolestaan Euroopan suurin mäntysaha.

Lisäksi Kaukaan kerholla perehdyttiin päivän aikana mm. suomalaiseen huippuosaamiseen, biokiertotalouden mahdollisuuksiin sekä puurakentamisen tulevaisuuteen.

Maastojakson viimeisenä päivänä vierailtiin vielä UPM:n Kaukaan sellutehtaalla, jolla on valmistettu sellua jo vuodesta 1897.

Kurssin osallistujat tutustumassa UPM Kaukaan tehdasintegraattiin. Kuva: Katja Tiikasalo, UPM.

 


Kursseilla pidetyt alustukset on koottu Päättäjien Metsäakatemian materiaaliarkistoon.
Tiedot kurssin ohjelmasta, sisällöistä ja käytännön asioista on koottu kurssin omalle extranet-sivustolle. Kirjautumisohjeet on lähetetty osallistujille sähköpostitse.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö sekä maa- ja metsätalousministeriö.