Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssi retkeili marraskuussa Etelä-Karjalassa

11.11.2021 - 26.11.2021
Kirkkonummi ja Etelä-Karjala

Päättäjien Metsäakatemian 50. juhlakurssi perehdytti osallistujat monipuolisesti metsäalaan. Nelipäiväinen kurssi koostu seminaarista Kirkkonummella ja maastoretkeilystä Etelä-Karjalassa.

Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssin seminaaripäivä järjestettiin Kirkkonummella 11.11.2021 ja maastojakso pidettiin Etelä-Karjalassa 24.-26.11.2021. Kurssin tavoitteena on herätellä osallistujien kiinnostusta metsäasioihin ja käydä keskustelua metsien tarjoamista mahdollisuuksista yhteiskunnan kehittämisessä.

Juhlakurssin avajaiset torstaina 11.11. – Metsäakatemian käyneiden verkosto seurasi lähetystä etänä

Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssi käynnistyi Kirkkonummella 11.11.2021. Kurssille osallistui 25 yhteiskunnallista vaikuttajaa ja päättäjää.

Päättäjien 50. Metsäakatemia käynnistyi torstaina 11.11. Kirkkonummen Majvikissa. Kurssin osallistujat kokoontuivat koronatilanteen salliessa paikan päälle Majvikiin, ja Metsäakatemia-kurssin jo käyneet metsäakateemikot kutsuimme seuraamaan juhlakurssin avajaisia etänä klo 8.30-10.00, minkä jälkeen 50. kurssin ohjelma jatkui paikan päällä Majvikissa.

Lisätietoja avajaistilaisuuden teemoista ja sisällöistä.

Avajaistilaisuuden tallenne Suomen Metsäyhdistyksen Youtube-kanavalla.

Maastojakso Etelä-Karjalassa

Kolmipäiväinen maastojakso pidettiin marraskuun lopulla Etelä-Karjalassa.

Maastojaksolla kuultiin monipuolisia asiantuntija-alustuksia, tutustuttiin Etelä-Karjalan metsäalan toimintaan ja toimijoihin käytännössä ja käytiin paljon keskusteluja metsäaiheista.

Vapaaehtoiseen metsien suojeluun ja Metso-ohjelmaan tutustuttiin suojelukohteella Luumäellä. Kurssi vieraili Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiön omistamalla, METSO-ohjelmaan kuuluvalla metsätilalla.

Ensimmäinen päivä jatkui maastossa hakkuukohteella, jolla Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys perehdytti kurssilaiset yksityismetsätalouteen sekä puunkorjuuseen.

Päättäjien Metsäakatemian 50. Kurssi tutustui Suomen suurimpaan puukouluun Imatralla. Kuva: Sanna Vornanen.
Päättäjien Metsäakatemian 50. Kurssi tutustui Suomen suurimpaan puukouluun Imatralla. Kuva: Sanna Vornanen.

Lisäksi vierailtiin Suomen suurimmassa puukoulussa, Mansikkalan koulussa Imatralla.

Kurssilla tutustuttiin laajasti metsien merkitykseen hyvinvoinnille; ulkoilu Imatran valtionhotellin ympäristössä Kruununpuistossa toi tähän oman lisänsä. Kyseessä on Suomen vanhin luonnonsuojelualue, joka perustettiin jo vuonna 1842 koskiympäristön suojelemiseksi.

Lappeenrannassa kurssi vieraili UPM Kaukaan sahalla, sellutehtaalla ja biojalostamolla. Lappeenrannan biojalostamo on maailman ensimmäinen mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa naftaa valmistava biojalostamo. Kaukaan saha on puolestaan Euroopan suurin mäntysaha.

Lisäksi alustuksissa ja keskusteluissa perehdyttiin muun muassa Suomen kilpailukykyyn,  biokiertotalouden mahdollisuuksiin sekä puurakentamisen tulevaisuuteen.

Lisätietoa kurssin osallistujille kurssin omassa extranetissa

Kurssin ohjelmaan, osallistujiin ja käytännön asioihin liittyvää tietoa sekä taustamateriaaleja on koottu Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssin extranet-sivustolle. Kirjautumisohjeet on lähetetty osallistujille sähköpostitse. Kurssilla pidetyt alustukset on koottu Metsäakatemian materiaaliarkistoon.

Tutustu tästä edellisen Etelä-Karjalassa järjestetyn Päättäjien Metsäakatemian ohjelmaan.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö sekä maa- ja metsätalousministeriö.