Kemiantekniikan diplomi-insinööri

Kemiantekniikan insinöörit ratkovat työkseen luonnonvarojen kestävään käyttöön, kiertotalouteen ja puhtaan veden, ilman ja ravinnon riittävyyteen liittyviä ongelmia. Kemiantekniikka liittyy tiiviisti metsäteollisuuteen niin tehtaiden tuotantoprosessien, raaka-aineiden tehokkaan käytön kuin uusien innovaatioidenkin näkökulmista.

Tutkinto: Tekniikan diplomi-insinööri

Erikoistumisala: Kemian tekniikka

Koulutuksen taso: Yliopisto

Koulutuksen kesto: 300 opintopistettä, kandidaatti 3 v. + diplomi-insinööri 2 v.

Kemian tekniikan opiskelijoiden opinnot alkavat kemian, luonnontieteiden ja tekniikan perusteilla. Hyvä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaaminen toimii pohjana asiantuntijuuden syventämiselle. Koulutuksen keskiössä on luonnonvarojen kestävä käyttö, uudet energiateknologiat ja biomateriaalien monipuolinen hyödyntäminen. Ongelmanratkaisutaitoa, kriittistä ajattelua, viestintää ja tiimityötaitoja hiotaan läpi opintojen.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston kemian tekniikan opinnoissa voi erikoistua materiaalitieteeseen, prosesseihin tai biotuotteisiin. Kaikki nämä ovat tärkeitä osaamisen aloja myös metsäteollisuuden näkökulmasta.

Mitä kemiantekniikan diplomi-insinööri tekee opintojen jälkeen?

Valmistuneille kemian tekniikan diplomi-insinööreille on tarjolla monipuolisia töitä niin teollisuuden kuin tutkimuksenkin parissa. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi tutkimus- ja kehitysasiantuntija, tutkija, kemisti, ympäristöasiantuntija, tuotekehitysinsinööri tai tuotantoinsinööri ja tätä listaa voisi jatkaa pitkään. Osaaminen on sekä Suomessa että kansainvälisesti erittäin ajankohtaista ja arvostettua.  

Kemian tekniikan diplomi-insinöörit edistävät erilaisissa tehtävissä kestävämpää maailmaa kehittämällä vastuullisempia, tehokkaampia ja resurssiviisaampia tapoja käyttää rajallisia luonnonvaroja.

Koulutuspaikat

Aalto yliopisto
Kemistintie 1
02150 Espoo