Metsäalan koulutus

Metsä on tärkeä ihmiselle ja se on monen eliön elinympäristö. Haluatko tehdä työtä merkittävimmän uusiutuvan luonnonvaran kanssa? Haluatko olla vaikuttamassa siihen, miten metsiä käytetään? Haluaisitko työskennellä alalla, jossa kehitetään entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja tuotantomenetelmiä raaka-ainepiheimmiksi? Alalla, joka etsii tapoja korvat puukuidulla uusiutumattomia raaka-aineita. Ehkä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena haluat edistää ihmisten mielenkiintoa käyttää kestävästi tehtyjä tuotteita, tutkijana syventyä metsien sopeutumiseen muuttuvaan ilmastoon, metsäpalveluyrittäjänä huolehtia metsien hoidosta käytännössä tai metsäneuvojana kertoa metsänomistajille kuinka metsiä tulisi hoitaa jne. Mahdollisuuksien kirjo on laaja.


Näytä koulutusmahdollisuudet

Kartalla Taulukossa

Valitse sinua kiinnostava koulutusaste ja ala. Pääset taulukossa olevista linkeistä tutustumaan ammattinimikkeisiin liittyviin kuvauksiin.

Ammattikorkeakoulu Toinen aste Yliopisto
Biotuotetekniikka
Erä ja luonto
Käsi- ja taideteollisuus
Metsätalous
Muita metsäalalla työskenteleviä ammattilaisia
Prosessitekniikka
Puutuotetekniikka

Valitse sinua kiinnostava koulutusaste ja ala. Pääset kartalla olevien pisteiden kautta oppilaitoksen omalle sivustolle tutustumaan opetukseen ja ammattinimikkeistä lyhyisiin ammattien kuvauksiin.

Koulutusaste:
Koulutusala:

Valitse kaikki

Tyhjennä valinnat