Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinöörit ovat sekä metsien kestävän käytön että asiakaspalvelun ammattilaisia. Koulutus on monipuolinen ja niin myös metsäinsinöörin työnkuvat metsäsuunnittelusta, koulutukseen ja markkinointiin.

Tutkinto: Metsätalousinsinööri (AMK)

Erikoistumisala:

Koulutuksen taso: ammattikorkeakoulu

Koulutuksen kesto: 240 opintopistettä eli noin neljä vuotta

Metsätalousinsinööriksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea. Opintojen tärkeimpiä aiheita ovat metsäekologia, metsänhoito ja puunhankinta sekä puunkorjuu. Lisäksi opinnot käsittelevät esimerkiksi asiakaspalvelua, markkinointia, paikkatietoa, bioenergiaa, metsäomaisuuden hallintaa ja metsäyrittäjyyttä. Koska metsätalousinsinöörit tekevät paljon asiakastyötä erilaisten metsänomistajien parissa, opitaan koulutuksen aikana asiakaslähtöisyyttä ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa työskentelyä. Opiskelu tapahtuu koulun lisäksi niin metsässä kuin monimuotoisesti tiimeissä ja erilaisten projektien parissa alan yrityksissäkin.

Mitä metsätalousinsinööri tekee opintojen jälkeen?

Metsätalousinsinööri hallitsee koko metsätalouden tuotantoketjun. Hän tuntee metsien hoidon ja puunhankinnan, tietää minkälaisia tuotteita puusta voidaan valmistaa ja miten niitä markkinoidaan. Perusosaamiseen kuuluu myös vankka ympäristöosaaminen.

Metsätalousinsinöörit voivat toimia esimerkiksi metsäsuunnittelijoina, metsänhoidon neuvojina, opettajina sekä metsätaloustuotteiden, metsäkoneiden ja metsänhoitopalveluiden markkinoijina. Lisäksi puunhankinnan eri tehtävät, kuten osto, korjuu ja logistiikka, työllistävät metsätalousinsinöörejä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet työskennellä yrittäjänä tai kansainvälisissä tehtävissä. Iso osa metsätalousinsinöörin työajasta kuluu tapaamisissa.

Metsätalousinsinöörin työ sopii hyvin erilaisille ihmisille, sillä työtehtävät ovat moninaisia. Kiinnostuksen kohteita voivat olla esimerkiksi matematiikka, tietotekniikka, ympäristö, logistiikka, liiketoiminta, koulutus, tekniikka, viestintä tai markkinointi.

Koulutuspaikat

HAMK Hämeen Ammattikorkeakoulu
Saarelantie 1
16970, Evo

XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 3
50100, Mikkeli

Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3
80200, Joensuu

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11
96300, Rovaniemi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520, Tampere

Yrkehögskolan Novia
Raseborgsvägen 9
10600, Tammisaari