Metsäenergian tuottaja

Metsäenergian tuottaja on varsin uusi metsäalan tutkintonimike, joka on syntynyt bioenergian merkityksen voimakkaan kasvun myötä. Metsäenergia-ala on luonnon- ja käytännönläheinen ja sen työllisyysnäkymät ovat hyvät. Metsäenergian tuottaja työskentelee energiapuun korjuussa, kuljetuksessa, haketuksessa, varastoinnissa sekä turvetuotannossa työntekijänä tai koneyrittäjänä. Hän osaa myös huoltaa ja kunnostaa energiapuun korjuussa käytettävät koneet.

Metsäenergian tuottajaksi voi opiskella monissa amattioppilaitoksissa. Koulutus antaa valmiudet useampaan tuotantoketjun työtehtävään. Tutkinnosta valmistuvilla on laajat näkemykset bioenergia-alan työtehtävistä, jotka vaativat kädentaitoja ja teknistä osaamista.

Metsäenergian tuottaja voi hakeutua esimerkiksi energiapuuleimikoiden suunnittelu- ja korjuutehtäviin. Myös puun lähi- ja kaukokuljetus, haketus ja varastointi, turvekentän konetyöt ja turveaumojen hoito, alan kone- ja tuotekehitys sekä lämpölaitokset tarjoavat työmahdollisuuksia.

Jos haluat tietää lisää:

Käy katsomassa kartalta tarkemmin, missä voit opiskella tähän ammattiin ja vieraile samalla oppilaitosten verkkosivuilla!

Koulutuspaikat

Ammattiopisto Livia
Taatilantie 110
21555, Paimio

Keudan ammattiopisto
Paroninkuja 20
04920, Saarentaus

Koulutuskeskus Sedu
Tuomarniementie 55
63700, Ähtäri

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Uuraistentie 240
43130, Tarvaala

Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Karjalankatu 3
80200, Joensuu

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Juvolantie 1142
57310, Savonlinna

TTS-Työtehoseura
Kiljavantie 6
05201, Rajamäki

Takaisin koulutuspaikkahakuun