Prosessitekniikan diplomi-insinööri

Prosessitekniikan avulla raaka-aineista valmistetaan tuotteita. Kotimainen puu osataan hyödyntää yhä kokonaisvaltaisemmin. Samalla, kun sellusta tehdään yhä moninaisempia tuotteita, saha- ja selluteollisuuden sivuvirroista voidaan valmistaa vaikka mitä lääkkeistä lisäaineisiin ja akuista muovin korvaajiin. Prosessitekniikan diplomi-insinöörit ovat kehittämässä uusia innovaatioita, puhtaampaa teollisuutta ja kestävämpää tulevaisuutta.

Kuva: Metsä Group

Tutkinto: Tekniikan diplomi-insinööri,

Erikoistumisala: Prosessitekniikka

Koulutuksen taso: Yliopisto

Koulutuksen kesto: 300 opintopistettä, noin 5 vuotta

Prosessitekniikan opintojen ensimmäisinä vuosina (ensimmäiset kolme vuotta, kandidaattivaihe) opitaan ratkomaan teknistieteellisiä ongelmia. Koulutuksessa yhdistyvät kemiantekniikka, automaatiotekniikka ja kaiken taustalla oleva ympäristön hyvinvointi. Opiskelijat oppivat tuntemaan teollisuusprosessien turvallisuuden, ympäristövaikutukset ja taloudelliset lainalaisuudet. Opintojen loppupäässä (viimeiset kaksi vuotta, diplomi-insinöörivaihe) erikoistutaan oman kiinnostuksen mukaan erilaisille tekniikan aloille, mikä voi ohjata myöhempää uraakin.

Mitä prosessitekniikan diplomi-insinööri tekee opintojen jälkeen?

Prosessitekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät prosessiteollisuuden tutkimus-, suunnittelu-, ja johtotehtävistä. Puuraaka-aineen pariin prosessitekniikan diplomi-insinööri voi päätyä metsäteollisuusyritysten biotuotetehtailla tai tutkimusmaailmassa. Työ voi liittyä prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen, laadun ja tehokkuuden parantamiseen, tuotteiden markkinointiin tai ympäristövaikutusten minimoimiseen. Diplomi-insinöörin vastuulla voi olla tehdasosaston tai tehtaan toiminta, käyttö ja kannattavuus. Koulutus ja työura voi viedä myös asiantuntijatehtäviin elinkeino- ja ympäristöhallintoon tai opetusalalle.