prosessi

Teollisuudessa / tehtaalla prosessilla tarkoitetaan toistuvaa toisiinsa liittyvien tehtävien sarjaa, jossa raaka-aineesta (esimerkiksi puusta) syntyy tuotteita (esimerkiksi vaneria).