Ida-Maria, 28

Metsätalousinsinööriopiskelija

Karelia-ammattikorkeakoulu

Ida-Maria, 28

MISTÄ SAIT KIPINÄN METSÄALALLE?

Kipinä alalle lähti kotoa lähinnä isän kautta, kun pienestä pitäen on tullut oltua mukana metsässä. Lisäksi kiinnostus luonnonvaratalouteen ohjasi vahvasti metsätalouden puolelle.

MIKÄ ON PARASTA OPISKELUSSA?

Metsätalousinsinööriksi opiskelussa parasta on koulussa opitun tiedon soveltaminen käytäntöön työn kautta. Tieto konkretisoituu, kun suunnittelee ja toteuttaa käytännössä opittuja tietoja.

MILLAINEN ON TYYPILLINEN OPISKELUPÄIVÄSI?

Metsäalalla opiskelussa syksy- ja kevätkaudella ollaan paljon maastossa, jolloin noin puolet opetuksesta tapahtuu kampuksella ja puolet maastossa. Tyypillisesti teoria opiskellaan ensin koululla, jonka jälkeen siirrytään maastoon soveltamaan saatua tietoa käytännössä.

MISSÄ OLET 10 VUODEN PÄÄSTÄ?

Toivoisin toimivani metsäalan kansainvälisissä työtehtävissä erityisesti Venäjälle suuntautuvan metsäliiketoiminnan parissa.