Jyrki, 23

Metsätalousinsinööriopiskelija

Karelia-ammattikorkeakoulu

Jyrki, 23

MISTÄ SAIT KIPINÄN METSÄALALLE?

Metsäalalle sain kipinäni jo useita vuosikymmeniä suvun harjoittaman metsätilan ylläpidon turvaamiseksi. Käytännön metsätöitä aloin tekemään tilalla jo 12 vuotiaana, mutta metsän omistamisen harjoittaminen liiketoimintana houkutti äärimmäisen paljon.

MIKÄ ON PARASTA OPISKELUSSA?

Uudet näkökulmat, visiot sekä kehitys. Opiskeluaikana myös järjestötoiminta, sekä opiskelijoiden edunvalvonta on ollut äärimmäisen opettavaista.

MILLAINEN ON TYYPILLINEN OPISKELUPÄIVÄSI?

Opiskelujen loppuvaiheessa kontakti tuntien määrä on aiempia vuosia melko vähäisiä. Yleensä kirjoitan kotona joko opinnäytetyötä taikka syventävien kurssien raportteja.

MISSÄ OLET 10 VUODEN PÄÄSTÄ?

Työskentelen tavalla taikka toisella metsätalouden piirissä, työnimikettä on hankala vielä ennustaa näin pitkälle.