Lauri, 26

Metsätalousinsinööriopiskelija

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Lauri, 26

MISTÄ SAIT KIPINÄN METSÄALALLE?

Näkemys metsäalasta on rakentunut sekä opiskeluvuosien aikana että metsäalan töissä. Aiempi tutkinto metsäalalta on tuonut metsätalousinsinööriopiskeluun syvyyttä ja näkemystä. Opinnot Xamkin metsätalouden koulutuksessa ovat edenneet kolmanteen vuoteen ja valmistuminen jo häämöttää. Kipinä metsäalalle on syntynyt jo lapsuuden maisemissa Pohjois-Suomessa.

MIKÄ ON PARASTA OPISKELUSSA?

Käytäntöä ja teoriaa, näitähän ammattikorkeakouluopiskelu on. Syitä opiskella juuri metsäalaa on monia. Yksi tärkeimmistä on ajatus jatkuvuudesta.  Metsä on kestävästi käytetty uusiutuva luonnonvara, joka tarjoaa työtä myös tulevaisuudessa. Uudet innovaatiot eivät ainakaan vähennä metsän käyttöä. Vaihtelevat tehtävät maastossa ja toimistossa sekä ihmisten kanssa toimiminen ja joustavat työajat.

MILLAINEN ON TYYPILLINEN OPISKELUPÄIVÄSI?

Tyypillisenä opiskeluviikkona maastokaudella tehdään käytännön harjoituksia metsässä ja raportoidaan, lasketaan, tehdään tehtäviä maastossa kerätyistä tiedoista. Talvisin opetus painottuu teoriaan ja verkko-opintoihin. Mikkeli on mukava pieni kaupunki, jossa löytyy paljon mahdollisuuksia harrastaa, joten tyypilliseen metsäopiskelijan viikkoon kuuluu myös tasapainoilua opintojen ja harrastamisen välillä.

MISSÄ OLET 10 VUODEN PÄÄSTÄ?

Olen tavannut Xamkissa monenlaisia ihmisiä, mikä on mainio asia myös työelämän kannalta. Ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja eri aloilta ja teemoista, niitä valitsemalla voi syventää tai hankkia erikoisosaamista, mikä voi edistää työllistymistäkin. Ennakkoluulottomasti ja tarttumalla mahdollisuuksiin uskoisin tekeväni 10 vuoden päästä metsäalalla työtehtäviä, joita ei vielä ole olemassakaan. Se voi olla digitaalisen metsätiedon tulkitsemista metsänomistajalle tai metsäomaisuudesta keskustelemista VR-lasit silmillä virtuaalisessa metsässä tai todellakin jotain, jota ei voi vielä kuvitellakaan.