Yrityksille

Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja

Metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat Suomen yläkouluissa kertomassa metsäalasta, sen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä uusista tuotteista.

Yhden oppitunnin pituisella vierailulla kerrotaan metsäalan tuotteista, uusista innovaatioista, työtehtävistä ja koulutusvaihtoehdoista. Vierailun sisältö tukee esimerkiksi oppilaanohjausta peruskoulun jälkeisiä koulutus- ja uravaihtoehtoja pohdittaessa. Koulut saavat vierailun jälkeen käyttöönsä tuotesalkun, joka esittelee monipuolisesti puusta peräisin olevia tuotteita. Tutustu kampanjan

Mahdollisuuksien metsä -kampanjalla halutaan innostaa nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin ja töihin metsäteollisuusyrityksiin.

Kampanjaa toteuttaa Metsäteollisuus ry yhteistyössä metsäteollisuusyritysten ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa.

Tutustu kampanjaan osoitteessa www.mahdollisuuksienmetsa.fi .

Metsä puhuu -salkku Kuva: Vilma Issakainen

 

Mahdollisuuksien metsä -kampanjan verkkosivu

Tuotenäytesalkku


Muut mallit ja taustaesitykset

Metsävisa -koulukäyntien taustaesitys

Metsäalan ammattilaiset vierailevat vuosittain kouluissa ympäri Suomen palkitsemassa koulujen parhaiten menestyneitä metsävisaan osallistuneita oppilaita. Samassa yhteydessä vierailijat kertovat metsäalasta ja sen mahdollisuuksista yläasteikäisille nuorille. Tässä esityksessä painottuu erityisesti metsien käytön kestävyys.

Lataa tästä Metsävisa -kouluvierailujen taustaesitys: Metsien kestävä käyttö


Metsä puhuu -koulukäyntimalli

Metsä puhuu -koulukäyntimalli metsäopiskelijoiden vierailuille peruskouluissa. Mallissa on ohjeistettu hyvin yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon koulukäyntiä suunnitellessa ja toteuttaessa. Mallissa kerrottan myös vaihe vaiheelta kuinka esitys kannattaa viedä läpi.

Voit ladata koulukäyntimallin tietokoneellesi tästä: Koulukäyntimalli


Metsä puhuu -YouTube-kanava

Metsä puhuu -hankkeen aikana ja Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän projekteissa tuotettuja hyödyllisiä videoita metsäalasta, alan ammattilaisista ja metsien kestävästä käytöstä ja sen tulevaisuudesta.

Kanavalta löytyy myös soittolista ”Muiden videoita metsästä” johon kootaan muiden metsäalan organisaatioiden tuottamia hauskoja ja hyödyllisiä videoita.

Metsä puhuu -YouTube